WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DO PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2024-2025

Deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej 2024-2025

Wniosek do przedszkola 2024-2025

Obowiązkowe załączniki do wniosku 2024-2025

- oświadczenie rodzica/ów opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania dziecka

- oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców / opiekunów prawnych / lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej

- oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola / oddziału przedszkolnego / lub pobliskiej szkoły

- oświadczenie rodziców-opiekunów prawnych o dogodnym położeniu placówki przedszkolnej względem ich miejsca pracy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka na rok szkolny 2024-2025

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2024-2025

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 2024-2025