WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DO PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE

 Wniosek do przedszkola 2022-2023

Wniosek do przedszkola 2022-2023

Oświadczenie woli o kontynuacji na rok szkolny 2022-2023

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/ów opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania dziecka

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców / opiekunów prawnych / lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 - oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola / oddziału przedszkolnego / lub pobliskiej szkoły

Załącznik nr 4 - oświadczenie rodziców-opiekunów prawnych o dogodnym położeniu placówki przedszkolnej względem ich miejsca pracy

Klauzula informacyjna

Harmonogram rekrutacji