REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU IM.KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE

Osoba odpowiedzialna za wynajem obiektów w PRzedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie: 

Szanowni rodzice

Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola ustala się następujące terminy rekrutacyjne.