Dnia 5 września tego roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego Państwowego Przedszkola na terenie Odolanowa. Siedzibą przedszkola stał się wyremontowany, były budynek Pastora. Kierownictwo Przedszkola objęła Kazimiera Gwizdek, natomiast jedynym pracownikiem obsługi była Kazimiera Skarbecka. W roku 1950 pierwszymi przedszkolakami stali się: Henryk Cofalski, Jan Dubiński, Helena Nowojewska oraz Sabina Warząska. W roku 1951 powiększyła się liczba dzieci, a także liczba personelu. Zatrudniono wychowawczynię Krystynę Marchewkę, a także pomoc wychowawczyni Marię Deresińską obecnie Więcek. Założono wówczas przedszkolny ogródek dla celów dydaktycznych, a także dla lepszego wyżywienia dzieci. W kolejnych latach została zatrudniona kolejna Stanisława Stekiel obecnie Matuszczak, która w roku 1956 objęła obowiązki kierowniczki.

W latach 1961 – 62 zostały przyjęte do pracy w charakterze wychowawczyń Władysława Sarmatiuk oraz Maria Sowa obecnie Dymacz; a także w charakterze intendentki Anna Kulesza obecnie Dudka. W 1962 roku Kazimiera Gwizdek – Andrzejczak objęła obowiązki kierowniczki Przedszkola nr 2 po Caritasie, które mieściło się w Rynku. Natomiast w 1972 roku kierowniczka przedszkola Stanisława Matuszczak przeszła do przedszkola nr 2, na miejsce Kazimiery Andrzejczak.

Stanowisko kierowniczki przedszkola nr 1 przy Placu Kościuszki objęła w roku 1972 Maria Dymacz. Funkcję Dyrektora pełniła przez wiele lat, aż do odejścia na emeryturę  w dniu 1 stycznia 1999r.

W roku 1981 rozpoczęto rozbudowę przedszkola; do starej jego części dobudowano nową. W okresie rozbudowy przedszkole mieściło się w trzech budynkach : przy ulicy Bartosza, w Rynku oraz przy ulicy Zamkowej, gdzie również znajdowały się biura i stołówka. Uroczyste otwarcie nowego Przedszkola odbyło się w roku 1984. W nowym przedszkolu urządzono 5 sal z łazienkami, stołówką, kuchnią i obszerną szatnią.

Od dnia 1 lutego 1999 roku w drodze konkursu na funkcję Dyrektora przedszkola została powołana Maria Sawicka. Za jej kadencji przedszkole wzbogaciło się o nową, ekologiczną część placu zabaw dla dzieci. Zostały także wyremontowane łazienki oraz utworzona dodatkowa sala do zajęć dydaktycznych.

W roku 2000 przedszkole obchodziło uroczystość 50 - lecia swego istnienia.

31 maja 2003 roku  przedszkolu w Odolanowie zostało nadane imię „Kubusia Puchatka”.

Dnia 2 października  2008 roku nastąpiło  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej sali gimnastycznej.

25 września 2010 roku

Przedszkole im.Kubusia Puchatka" obchodziło jubileusz 60-lecia swego powstania.