Dyrektor przedszkola - mgr Małgorzata Pawlicka

 

Z-ca dyrektora - mgr Alicja Nędzyńska

 Nauczyciele:

mgr Katarzyna Błaszczyk

mgr Paulina Dymacz

mgr Anna Gaworska

mgr Karolina Binek

mgr Iwona Molecka

mgr Danuta Mus

mgr Iwona Namysł

mgr Małgorzata Skotnik

mgr Anna Gaworska

mgr Paulina Czołnik

mgr Monika Kaczmarek

mgr Natalia Perdek

mgr Anna Usarek

mgr Elżbieta Usarek

mgr Ewelina Pluta

mgr Sandra Furmanek

                                                                                                          mgr Klaudia Zawidzka

mgr Agnieszka Galbierczyk-Krakowia

katechetka mgr Beata Balcerek

ASPE:

Bogumiła Usarek

Natalia Szymańska

Iwona Płomińska

Pracownicy administracji :

mgr Ewa Włodarska

mgr Jolanta Berek

Pracownicy obsługi:

Agnieszka Gościniak

Małgorzata Kosnowicz

Ewelina Sroczyńska

Tatiana Cholewa

Marzena Pełczyńska

Iwona Płuciennik

Elwira Piec

Joanna Rachwalska

Anna Grzonka

Józefa Kupiec – Grzejdziak

Urszula Nowak

Monika Zawada

Agnieszka Marciniak

                                                                                                             Magdalena Kowalska

Arkadiusz Brodziak

Dyżury nauczycieli 

 - konsultacje i rozmowy z rodzicami

Dyrektor Małgorzata Pawlicka – poniedziałek godz. 8.00-9.00

Za-ca Dyr. Alicja Nędzyńska- poniedziałek godz. 9.00 – 10.00

Katarzyna Błaszczyk – czwartek godz. 9.00 – 10.00

Paulina Dymacz - poniedziałek godz. 11.00 – 12.00

Iwona Molecka –piątek godz. 12.30- 13.30

Danuta Mus – środa godz. 15.30-16.30

Anna Usarek – czwartek godz. 11.00-12.00

Elżbieta Usarek – poniedziałek godz. 11.30 – 12.30